Privacybeleid
Euronet Infratechniek

Leer hoe we uw persoonlijke gegevens veilig en vertrouwelijk bewaren.

Euronet Infratechniek respecteert in onze activiteiten uw privacy. Wij willen u zo goed mogelijk van dienst zijn. Daarom hebben wij soms persoonlijke gegevens nodig om die dienstverlening zo optimaal en veilig mogelijk te laten verlopen. Het beschermen van de veiligheid en privacy van uw persoonlijke gegevens is niet alleen in uw belang, maar ook in het belang van ons zelf.

Euronet Infratechniek volgt hiermee ook de wet- en regelgeving, die eisen stelt aan het gebruik van privacygevoelige informatie. Met de privacyverklaring hopen wij u duidelijk te maken waarom wij bepaalde informatie verzamelen, hoe wij die informatie gebruiken en opslaan en met wie wij die informatie kunnen delen.

Onze identiteit
Euronet Infratechniek
Goudstraat 32, 2718 RC Zoetermeer
+31 (0)70 450 00 11
info@euronetinfratechniek.nl

Privacy verklaring
Euronet Infratechniek verwerkt persoonsgegevens over u of uw organisatie, omdat u gebruik maakt van onze dienstverlening en/of, omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt.
In deze privacyverklaring geven wij een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

→ Alle overige persoonsgegevens voor zover die door opdrachtgever zijn verstrekt in e-mail, telefonisch of in correspondentie.

U vindt hier een overzicht van de persoonsgegevens die wij verzamelen:
Voor- en achternaam
Adresgegevens
E-mailadres
Overige door u verstrekte persoonsgegevens

Aard en doel van de verwerking
Euronet Infratechniek maakt gebruik van uw persoonsgegevens om uw vraagstukken omtrent mobiliteit, energie en datacommunicatie te beantwoorden. Uw persoonsgegevens worden indien nodig geraadpleegd tijdens startende, lopende en afrondende kabel- en leidingwerk projecten.

De Persoonsgegevens worden in ieder geval voor de volgende doelen verwerkt:

→ In communicatie met u, telefoon, e-mail, factuur.

Geautomatiseerde besluitvorming
Euronet Infratechniek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.

Cookies
Euronet Infratechniek maakt gebruik van cookies om de gebruikerservaring optimaal te maken. Naast functionele cookies, maken wij ook gebruik van niet functionele cookies om onze diensten nog beter aan u te kunnen aanbieden. Dit is de Google Analytics.

Delen van persoonsgegevens met derden
Euronet Infratechniek verstrekt uw gegevens uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Geheimhouding
Iedereen die werkzaam is bij Euronet Infratechniek heeft een geheimhoudingsplicht als het gaat om de persoonsgegevens van u en degene die wij verwerken namens u.

Hoe lang worden gegevens bewaard
Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw persoonsgegevens en dossiers gedurende maximaal zeven jaren om te kunnen voldoen aan de wettelijke bewaarplicht. Voor particulieren geldt een bewaarplicht van 5 jaar.

Inzage en correctie
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Euronet Infratechniek en heeft u recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dit betekent dat u een verzoek bij ons kunt indienen om de persoonsgegevens waarover wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of overdraging van uw persoonsgegevens sturen naar info@euronetinfratechniek.nl.

Ook voor verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u ons een e-mail sturen. In alle gevallen zullen wij binnen 30 dagen na bevestiging van ontvangst uw gegevens inzichtelijk maken of aanpassen.

Beveiliging
Euronet Infratechniek hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking.
Wat doen wij met een datalek?
Mocht er een datalek zijn dan informeren wij u z.s.m. Wij vertellen u wat het lek behelst, wanneer het gebeurd is, wat er gelekt is en hoe dat kan. Uiteraard vertellen wij u ook wat wij doen om dit in de toekomst te voorkomen.

Contact
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Euronet Infratechniek via info@euronetinfratechniek.nl.

Mocht u een klacht hebben over het privacybeleid dan waarderen wij het als u ons hiervan op de hoogte brengt. Uiteraard heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dit privacybeleid is voor het laatst aangepast op 7 juni 2023