Euronet combineert ervaring, kennis en capaciteit

De kracht van ervaring, kennis en capaciteit geborgd in één bedrijf.

Euronet is een onderneming met jarenlange ervaring in kabel- en leidingwerken. Ons werkveld is de energie- en telecommunicatiesector. Onze corebusiness is het realiseren van glasvezelnetwerken.
Onze werkzaamheden voeren wij uit in Nederland en Duitsland.

Geschiedenis
Euronet

Van onderaannemer tot dé aannemer in kabel- en leidingwerken

De activiteiten van Euronet zijn ontstaan in 1994 met het graven en leggen van coaxkabels in Amsterdam. Later werden de werkzaamheden uitgebreid met het graven en leggen van communicatie- en energiekabels. Het bedrijf ontwikkelde zich in de loop van de jaren tot een allround kabellegbedrijf.

In 2006 heeft de heer M.A. Yami het bedrijf de naam Euronet gegeven. Onder zijn leiding ontwikkelde het bedrijf zich tot een glasvezelspecialist. De huidige organisatiestructuur heeft Euronet in 2011 gekregen, waarbij de activiteiten verder zijn uitgebreid met het inblazen van glasvezelkabels, het monteren en lassen van kabels en het uitvoeren van gestuurde boringen. Dit naast de core werkzaamheden; het graven en leggen van kabels en leidingen.

Met het afschalen van de glasvezelactiviteiten in Nederland in 2013 heeft Euronet haar activiteiten verder uitgebreid naar Duitsland en werd in 2015 Euronet Bau GmbH opgericht.

De ontwikkelingen in de Nederlandse markt zijn aanleiding geweest om in 2019 te starten met een eigen ingenieurs- en adviesbureau. Onder de naam VoorInfra B.V. biedt zij diensten aan op het gebied van ontwerp, prijsberekening, voorbereiding, proces, ICT, projectcontrol en -management.

Met deze initiatieven heeft Euronet zich verder ontwikkelt en is zij in staat zowel deel- als totaaloplossingen aan te bieden.

Ambities Euronet

Onze ambitie is het leveren van een bijdrage aan de wereld van morgen.

Wij zijn ons bewust van ons maatschappelijk belang in het creëren van veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving. Wij streven naar de beste kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs. Continuïteit en een goed resultaat vormen de basis hiervoor. Wij willen een aantrekkelijke en inspirerende werkgever zijn. Hierdoor trekken wij specialisten met expertise aan en voelen zij zich met ons verbonden.

Onze ambitie vertaalt zich in vier speerpunten:

Veiligheid & welzijn

Veiligheid voor onze medewerkers en de omgeving is voorwaarde om werkzaamheden uit te mogen voeren.

Wij zetten in op het verhogen van het veiligheidsbesef en -gedrag. Onze doelstelling is dan ook: Geen ongevallen. Bij het uitvoeren van de werkzaamheden spreken wij elkaar aan of geven we elkaar een compliment als het goed gaat. We voeren toezicht, inspecties en toetsingen uit.

Euronet heeft een open bedrijfscultuur waarbij medewerkers misstanden, incidenten en/of verbeteringen kunnen inbrengen en bespreekbaar kunnen maken. Daarbij wordt er niet alleen gelet op eigen personeel, maar ook op de arbeidsomstandigheden van de medewerkers bij partners.

Tijdens het ontwerpen brengen wij de veiligheidsrisico’s al in beeld. Daar waar mogelijk mitigeren wij het veiligheidsrisico door het ontwerp aan te passen. Wanneer het risico niet geëlimineerd of beheersbaar kan worden gemaakt voorzien wij in maatregelen.

Euronet Infratechniek is ISO 9001, VCA** (Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers) en SCL trede 2 (Safety Culture Ladder / Veiligheidsladder) gecertificeerd en wij zijn uiteraard bekend met de regelgeving en richtlijnen, zoals de CROW400 ‘Werken in en met verontreinigde bodem’, CROW500 ‘Schade voorkomen aan kabels en leidingen’ en CROW 96B ‘Werken op niet-autosnelwegen’.

Kwaliteit

Het leveren van kwaliteit zit in onze vezels; in één keer goed is ons devies.

Euronet bestaat uit een team van ervaren specialisten. Zij hebben oog voor detail en denken vooruit, waardoor u niet voor verrassingen komt te staan. Wij leveren maatwerk met de puntjes op de ‘i’ en geven elke opdracht aandacht en toewijding. Onze sterkte punten zijn flexibiliteit en nauwkeurigheid. Een constant kwaliteit is ons streven.

Onze specialisten gaan voor de hoogst mogelijke kwaliteit en service. Zo weet u zeker dat alle adviezen niet alleen aan uw wensen voldoen, maar ook aan alle wettelijke eisen en voorschriften. U kunt bovendien rekenen op heldere afspraken, scherpe offertes en hoogstaand kwalitatief uitgevoerde werk.

Wij werken continu aan het verbeteren van onze werkzaamheden. Dit doen wij door het toepassen en integreren van de PDCA-cirkel (Plan-Do-Check-Act) in ons werk. De PDCA is door al onze processen vervlochten. Wij willen fouten voorkomen door tussenresultaten te controleren en te verifiëren en verbeteringen direct door te voeren. Leerpunten op proces en inhoud uit het eerste werkpakket worden direct effectief in het volgende werkpakket geïmplementeerd. Dat noemen wij ons ‘lerend vermogen’.

Wij gaan voor de beste kwaliteit tegen een zo scherp mogelijke prijs.

Duurzaamheid

Wij zijn ons bewust van ons maatschappelijk belang in het creëren van veilige, gezonde en duurzame werk- en leefomgeving.

Binnen Euronet wordt op het gebied van ESG (Environmental, Social & Governance) aandacht besteedt aan factoren als energieverbruik, klimaat, beschikbaarheid van grondstoffen, gezondheid, veiligheid, werkgelegenheid en de bedrijfsbesturing bij zowel het uitvoeren van de werkzaamheden als ook bij het selecteren van de juiste samenwerkingsverbanden.

Zowel de eigen medewerkers als de medewerkers van de samenwerkende partners hebben een grote diversiteit qua afkomst. Euronet stuurt en bewaakt op een evenwichtige verdeling van de verschillende achtergronden binnen de gehele organisatie en streeft naar een cultuur waarin alle medewerkers worden gewaardeerd en gerespecteerd.

Bij de strategische keuzes op het gebied van samenwerking met materiaalleveranciers en samenwerkende partners wordt niet alleen gekeken naar prijs. Samenwerking, planning, arbeidsomstandigheden, duurzaamheid, circulariteit en de continue focus op verbeteringen zijn belangrijk selectiecriteriums bij de keuze voor een leverancier of partner.

Euronet heeft zich als onderneming ten doel gesteld om de CO2 uitstoot en het ontstaan van afval zoveel mogelijk te beperken. Afvalscheiding en recycling is een belangrijke pijler binnen onze projecten.

Euronet ziet het als haar maatschappelijke plicht om in de omgeving, waarin zij werk zo veel mogelijk waarde toe te voegen. Er worden tijdens de aanleg zoveel mogelijk samenwerkingsverbanden aangegaan met lokale en/of regionale partijen voor werkzaamheden. Daarnaast bieden wij werkgelegenheid en werkervaringsplaatsen aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Betrouwbaarheid

Wij gaan voor snelle en adequate afhandeling. Afspraak is afspraak!

Euronet neemt u graag alle zorg uit handen, maar we vinden het tegelijkertijd belangrijk dat u goed op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en voortgang. Dit bereiken wij door een heldere overlegstructuur, een duidelijk escalatiemodel en een transparante samenwerking. Wij hechten veel waarde aan open en transparante communicatie en informatie.

Door een intensieve samenwerking waarin wij elkaar vroegtijdig informeren en betrekken, zoeken wij samen met u naar de juiste oplossing bij problemen. Wij willen daarmee escalaties voorkomen die leiden tot verstoring van het werk. Wij zijn er op gericht projecten voorspelbaar te laten verlopen.

Wij gebruiken voor onze werkzaamheden hoofdzakelijk ICT-systemen en richten onze processen hierin in. Hierdoor houden wij controle over de projecten vanaf ontwerp tot en met oplevering. Ook borgen en valideren wij hiermee de eisen uit de programma’s van eisen en de volledigheid en juistheid van de netwerkadministratie. Wij koppelen de stand van zaken regelmatig aan u terug.

De verantwoordelijkheden liggen bij ons laag in de organisatie, zodat zaken ook echt snel geregeld kunnen worden. Wij zijn betrouwbaar en voorspelbaar in ons handelen.

Euronet is de samenwerkingspartner op wie u kunt bouwen!

Video afspelen over Pand Euronet Infratechniek banner