Engineering en management

Wij zijn expert in het ontwerpen, voorbereiden, plannen en organiseren van projecten. Efficiënt ontwerpen en beheersen van processen is waar onze focus ligt.

Engineering en
kostberekening

Altijd een doordacht ontwerp tegen een zo scherp mogelijke prijs.

Tijdens initiatiefase is Euronet al graag betrokken bij het ontwikkelen van uw idee. Onze creatieve experts kunnen uw idee in onze GIS systemen uitwerken tot een schetsontwerp. Dit eerste ontwerp kan gebruikt worden om bijvoorbeeld in gesprek te gaan met stakeholders, om de eisen en wensen helder te krijgen en om de haalbaarheid van uw business case te toetsen.

Het schetsontwerp kunnen wij in de volgende fase uitwerken naar een voorlopig ontwerp. Hierbij is het van belang om kennis te hebben van innovaties en werkmethodieken. Ook denken wij na over het treffen van de juiste veiligheidsmaatregelen. Op basis van het voorlopige ontwerp kan er een kostenberekening gemaakt worden en is uw idee in hoofdlijnen uitwerkt in een technische oplossing.

Wij kunnen het voorlopige ontwerp toetsen aan de werkmethodieken uit de praktijk. Met onze expertise voeren wij een site-survey of schouw uit op locatie, zodat de knelpunten, scope en realiseerbaarheid wordt geborgd. Ook kunnen wij het optimale tracé bepalen, zodat de kosten zo laag mogelijk blijven en de maakbaarheid behouden blijft.

Deze informatie wordt verwerkt in de engineering en bespreken wij met stakeholders. Hierna kan het ontwerp verder in detail worden uitgewerkt tot een definitief ontwerp, zodat er een lijst ontstaat van de benodigde materialen en uit te voeren werkzaamheden. Ook kunnen wij de bodeminformatie, instemmingen en vergunningen definitief aanvragen en verzorgen.

De engineering zetten wij om in werkpakketten voor de uitvoering. Het aanvragen van de klic en het verder voorbereiden van de werkzaamheden voeren wij in eigen huis uit. Tijdens de uitvoering kunnen wij ook het digitaal inmeten van de werkzaamheden uitvoeren. Hierdoor is er inzicht in de voortgang van de uitvoerende werkzaamheden.

De inmeetgegevens kunnen wij verwerken in een revisietekening die gebruikt kunnen worden voor de registratie bij de klic. Ook werken wij de revisie uit tot een database, waarmee de gerealiseerde assets beheert kunnen worden.

Project-, omgevings- en procesmanagement

Efficiënt beheersen van processen en projecten is waar onze focus ligt.

Euronet neemt u graag alle zorg uit handen door het voorbereiden, plannen, organiseren, uitvoeren en afronden van uw project. Onze experts zijn bedreven in omgevingsmanagement, beheersen de voortgang van de projecten en denken mee om de kwaliteit te verhogen en de doelstellingen te halen. Bij ieder project moet er gezocht worden naar de perfecte werkwijze. Hier ligt onze uitdaging!

Het succes van een project ligt veelal in een goede voorbereiding. Onze experts werken dagelijks aan een gedegen voorbereiding van de projecten. Een project begint met een realistische integraal planning. Deze stellen wij op en werken we verder uit te werken in een weekplanning. Op basis van deze planning kan de voortgang van het project bewaakt worden.

Onze experts zijn gewend aan design en construct (UAV-GC) contracten en denken van nature in processen. Wij leggen graag de verbinding tussen processen en houden van eenvoud. Het creëren van inzicht in het gehele proces is waar onze passie ligt. Wij houden graag controle over projecten vanaf ontwerp tot en met oplevering en beheer en onderhoud.

Wij werken bij voorkeur met ICT-systemen en tooling. Enerzijds om inzicht en overzicht te houden en anderzijds om structuur en houvast te bieden. Euronet heeft kennis van en de beschikking over diverse software pakketten die in de markt beschikbaar zijn. Met deze software kunnen wij u snel en kwalitatief goed van dienst zijn. Als het nu gaat om engineering, bodeminformatie, vergunningaanvragen of KLIC, wij staan voor u klaar.

Ook kunnen wij de klantcommunicatie en klantafspraken verzorgen rondom uw project. Wij maken overzicht in de status van uw project. Wij staan voor u klaar om de voorspelbaarheid te vergroten, de voortgang te rapporteren, de omgeving juist te informeren en de kwaliteit en veiligheid te (waar)borgen.

Video afspelen