Energie

Wij kunnen een belangrijke bijdrage leveren in de energietransitie met onze kennis van verschillende infrastructuren en met onze ervaring in grootschalige uitrol van netwerken

Om ons heen wordt vol ingezet op duurzame energie en daarmee de overgang van fossiele brandstoffen naar meer duurzamere energiebronnen. Bedrijven, consumenten, overheden, iedereen krijgt te maken met de energietransitie. In de energietransitie zien wij all-electric, hernieuwbaar gas en warmte als drie belangrijke pijlers. Euronet weet als specialist in de infra als geen ander wat de vraagstukken en problematieken zijn bij het ontwerpen, realiseren en onderhouden van infrastructuur.

Wij denken dat wij een belangrijke bijdrage kunnen leveren in deze energietransitie door onze kennis van en ervaring met het ontwerpen en realiseren van kabel- en leidingwerken voor elektra, warmte, gas en water. Dit gecombineerd met onze bouwcapaciteit, materiele middelen en ervaring met grootschalige uitrol van ondergrondse infrastructuur. Wij zijn een betrokken aannemer die werkt met aandacht en toewijding, flexibel en nauwkeurig en met een constante kwaliteit.

Onze experts zijn gewend aan design en construct (UAV-GC) contracten en denken van nature in processen. Wij werken vaak samen met andere partijen aan uitdagende projecten in zowel stedelijk gebied zoals in Amsterdam, in het buitengebied zoals in Friesland, maar ook langs het spoor en langs rijkswegen. In deze complexe en dynamische omgevingen is Euronet in staat een belangrijke rol te spelen in het definiëren en het realiseren van de beste oplossingen voor de aanleg van infrastructuur. Klantvriendelijkheid en een goede relatie met de omgeving zijn kenmerkend voor onze werkwijze.

Gestuurde boringen
en materieel

Euronet investeert en beschikt over eigen materieel; goed gereedschap is het halve werk.

Eén van de specialismen die Euronet in eigen huis heeft is horizontal directional drilling (HDD). Met deze techniek kunnen complexe tracés gerealiseerd worden. Het kruisen van bijvoorbeeld wegen, watergangen of bomen is met deze sleufloze techniek vaak mogelijk. Groot voordeel is dat er minimaal impact ontstaat voor de bovengrondse omgeving en dat de kosten voor de aanleg van het complexe tracé relatief laag zijn. Euronet beschikt over negen eigen gestuurde boormachines.

Euronet kan in eigen huis beoordelen of deze techniek ingezet kan worden. Uiteraard verzorgen wij ook de voorbereiding voor het uitvoeren van de boring. Het verwerken van de uitgevoerde werkzaamheden in revisie wordt eveneens door ons gedaan.

Daarnaast beschikt Euronet over eigen freesmachines, minigravers, haspelwagens, (tuin)rakketten, compressoren, blaasjets, lasmachines en meetapparatuur. Het aanleggen van kabel- en leidingen is ons dagelijks werk.

Video afspelen