• darkblurbg
  • darkblurbg

Eén van de specialismen die Euronet Infratechniek in eigen huis heeft is horizontal directional drilling (HDD). Met deze techniek kunnen complexe tracés gerealiseerd worden. Het kruisen van bijvoorbeeld wegen, watergangen of bomen is met deze sleufloze techniek vaak mogelijk. Groot voordeel is dat er minimaal impact ontstaat voor de bovengrondse omgeving en dat de kosten voor de aanleg van het complexe tracé relatief laag zijn. Euronet beschikt over negen eigen gestuurde boormachines.

Euronet kan in eigen huis beoordelen of deze techniek ingezet kan worden. Uiteraard verzorgen wij ook de voorbereiding voor het uitvoeren van de boring. Het verwerken van de uitgevoerde werkzaamheden in revisie wordt eveneens door ons gedaan.